zpět na přehled fakult

MU v Brně, Fakulta informatiky

Pokud se přihlásíte k testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhnete percentil minimálně 80 anebo k testu z Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil minimálně 55, může vám být prominuta přijímací zkouška.

Vyplněnou písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je potřeba zaslat na studijní oddělení nejpozději do konce února. Fakulta si výsledek vašeho testu zjistí sama, pokud k tomu udělíte souhlas.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

4. 2. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě