zpět na přehled fakult

MU v Brně, Fakulta informatiky

Pokud se přihlásíte k testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verzi testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a dosáhnete percentil minimálně 80 anebo k testu z Matematiky (MAT) a dosáhnete percentil minimálně 60, může vám být prominuta přijímací zkouška.

Vyplněnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je potřeba vložit do e-přihlášky nejpozději do 28. 2. 2019. 

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

1. 2. 2019
OSP

1. 2. 2019
VŠP

1. 2. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fi.muni.cz/

Předání výsledku fakultě