zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok, ak dosiahnete v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP), alebo v ostatných testovaniach zabezpečovaných spoločnosťou SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší.

Ak je uchádzač o štúdium osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania môže preukázať čestným vyhlásením a absolvovaním testu Všeobecných študijných predpokladov (pričom je treba dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. programy (druhé kolo přihlášek - do 15. 6. 2023)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

vybrané bc. programy (první kolo přihlášek - do 30. 4. 2023)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě