zpět na přehled fakult

UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Na štúdium budete prijatí bez prijímacích skúšok, ak dosiahnete v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP), alebo v ostatných testovaniach zabezpečovaných spoločnosťou SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší.

Ak je uchádzač o štúdium osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania môže preukázať čestným vyhlásením a absolvovaním testu Všeobecných študijných predpokladov (pričom je treba dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc. programy (druhé kolo přihlášek - do 15. 6. 2023)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

vybrané bc. programy (první kolo přihlášek - do 30. 4. 2023)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě