zpět na přehled fakult

MU v Brně, Přírodovědecká fakulta

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2017, v únoru 2018 a 3. března 2018.

Pro program Chemie lze zohlednit NSZ z chemie, pro program Ekologická a evoluční biologie lze zohlednit NSZ z biologie. Akceptuje se pouze termín 29. března 2018. Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 a více.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat před konáním NSZ nejpozději do 16. 3. 2018.

Podrobné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekologická a evoluční biologie

30. 3. 2019

Biologie

Chemie

30. 3. 2019

Chemie

vybrané bc.

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
VŠP

30. 3. 2019
BIO

30. 3. 2019
CHE

 

Webové stránky fakulty

http://www.sci.muni.cz/

Předání výsledku fakultě