zpět na přehled fakult

UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Pre uchádzačov z SOŠ je test VŠP povinnou súčasťou prijímacieho konania. Pre absolventov SOŠ aj gymnazií môže skúška z matematiky, biológie alebo chémie od spoločnosti Scio nahradiť povinnú súčasť prijímacieho konania - výsledok maturitnej skúšky z odborného predmetu. Absolventi gymnazií môžu tiež vykonať test VŠP a získať tak ďalšie potrebné body (maximálne 60).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Bc. obory

pro uchazeče ze středních odborných škol

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Matematika

Chemie

Biologie

Bc. obory

pro uchazeče z gymnázií i středních odborných škol

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Chemie

Biologie

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

8. 2. 2020
MA

4. 4. 2020
BIO

4. 4. 2020
CHE

 

Webové stránky fakulty

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

Předání výsledku fakultě