zpět na přehled fakult

MU v Brně, Fakulta sociálních studií

Uchazeč má povinnost absolvovat test ze Základů společenských věd (v rámci NSZ).

Dále si může vybrat, zda chce absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci NSZ nebo Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný univerzitou.

Výsledek testu ZSV tvoří 60 % a test OSP (případně TSP) 40 % výsledného přepočteného percentilu.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 0,8)

Základy společenských věd (váha předmětu 1,2)

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
ZSV

 

Webové stránky fakulty

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece

Předání výsledku fakultě