zpět na přehled fakult

TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta môže zohľadniť výsledok Národných porovnávacích skúšok.

Spôsob výberu uchádzačov o štúdium bude prebiehať na základe celkových výsledkov štúdia na strednej škole.
V prípade úspešných účastí v krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády, resp. úspech v inej súťaži (alebo získanie certifikátu, napr. SCIO), ktorej významnosť posúdi komisia, uchádzač bude hodnotený individuálne.

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě