zpět na přehled fakult

TU v Košiciach, Ekonomická fakulta

Bez prijímacej skúšky budete prijatí, pokiaľ dosiahnete v šk. rokoch 2021/2022 a 2022/2023 v teste Všeobecných študijných predpokladov percentil 70 a lepší.

Znalosti cudzieho jazyka môžete doložiť výsledkom NPS z cudzieho jazyka (na fakultu je potrebné zaslať písomnú žiadosť).

V prípade, že absolvujete Scio test z matematiky, môžete písomne požiadať o odpustenie prijímacej skúšky z matematiky.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bc. (denná forma)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
VŠP

2. 4. 2023
MA

2. 4. 2023
AJ

2. 4. 2023
NJ

2. 4. 2023
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě