zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc.

2. 4. 2023

Chemie

Biologie

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
BIO

2. 4. 2023
CHE

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě