zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Prijímacia skúška môže byť odpustená, ak sa zúčastníte testu Biológia alebo Chémia, získate určitý percentil (bude fakultou upresnené) a certifikát na fakultu dodáte do konca mája.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc.

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Chemie

Biologie

Nejbližší termín zkoušek

28. 3. 2021
BIO

28. 3. 2021
CHE

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě