zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied

Študijné programy aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, mediamatika, sociálna antropológia (s využitím kombinácie slovenského jazyka a anglického jazyka v procese výučby):

Uchádzači zo slovenskej strednej školy môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 50). 

Uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky preukážu znalostí anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka. 

  • Fakulta poskytuje uchádzačom zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne. Poukaz si vyzdvihnete tu.
  • V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika môžete preukázať znalosť stredoškolskej matematiky výsledkom testu NPS z Matematiky a získat tzv. bonusové body. Poradie uchádzačov sa zostavuje na základe výsledkov z anglického jazyka, ku ktorému sa v prípade preukázania výsledkov z matematiky pripočítava hodnota percentilu z matematiky.

Študijný program Sociálna a pracovná psychológia (slovenský študijný program s využitím anglického jazyka v procese výučby)

Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v slovenskom alebo českom jazyku + angličtina na úrovni minimálne B1 - SCIO. Fakulta poskytuje svojim uchádzačkám a uchádzačom zľavu na test z Anglického jazyka. V prípade, že chcete využiť zľavu z poplatku na tento SCIO test, musíte sa zúčastniť v online forme NPS v piatom termíne. Poukaz si vyzdvihnete tu.

Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov zo testov SCIO zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. Konkrétnemu percentilu je priradený ten istý počet bodov.

Študijný program Sociálna a pracovná psychológia (anglický študijný program, spoplatnený)

Uchádzači môžu preukázať znalosť anglického jazyka výsledkom testu NPS z Anglického jazyka (úroveň percentilu minimálne 60).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Mediamatika

(uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky)

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Matematika

Anglický jazyk

Sociálna a pracovná psychológia

(slovenský študijný program s využitím anglického jazyka v procese výučby)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Sociálna antropológia

(uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo územia Slovenskej republiky)

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Anglický jazyk

Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Mediamatika, Sociálna antropológia

(uchádzači zo slovenskej strednej školy)

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Anglický jazyk

Sociálna a pracovná psychológia

(anglický študijný program)

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě