zpět na přehled fakult

UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Pre prijatie na otvárané študijné programy je uchádzač povinný absolvovať NPS. Tie pre väčšinu študijných programov obsahujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo českú verziu testu Obecné studijní předpoklady). Pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk).

Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje.

Aké testy sú nevyhnutné pre váš vybraný program nájdete na webových stránkach fakulty.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2023, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.

Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2020 až máj 2023.

Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod).

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

vybrané bc.

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Německý jazyk

Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě