zpět na přehled fakult

UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Pokud se hlásíte na studijní program ekonomika a management, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v termínu od 11. 12. 2021 do 30. 4. 2022.

V případě, že se hlásíte na studijní program Regionální rozvoj a veřejná správa a získáte percentil 50 a více v testu Obecných studijních předpokladů, bude vám prominuta přijímací zkouška.

Pokud se hlásíte na studijní program Sociální politika a sociální práce, bude vám přijímací zkouška prominuta v případě, že v testu Obecných studijních předpokladů dosáhnete percentilu 70 a více.

Jestliže v rámci zkoušek dosáhnete percentilu 70 a více a zapíšete se ke studiu na fakultě, poskytne vám fakulta kompenzaci poplatku za zkoušku v hodnotě 550 Kč.

V rámci druhého kola přijímacího řízení uznává fakulta termíny od prosince 2021 do srpna 2022.

Více informací najdete na webu fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Obecné studijní předpoklady

všechny bc. (2. kolo přijímacího řízení)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

20. 8. 2022

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě