zpět na přehled fakult

CEVRO Institut

Uchazeči o bakalářský stupeň studia budou přijati na základě výsledku v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo Základů společenských věd (ZSV), anebo mohou zvolit formu motivačního dopisu. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Základy společenských věd

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě