zpět na přehled fakult

UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na některý ze studijních programů Pedagogické fakulty UJEP vyjmenovaných v tabulce níže, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Více informací naleznete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Učitelství pro mateřské školy – prezenční forma

Učitelství pro mateřské školy – kombinovaná forma

Učitelství pro 1. stupeň základních škol bez specializace – prezenční forma

Učitelství pro 1. stupeň základních škol bez specializace – kombinovaná forma

Učitelství pro 1. stupeň základních škol specializace: speciální pedagogika – prezenční forma

Učitelství pro 1. stupeň základních škol specializace: speciální pedagogika – kombinovaná forma

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě