zpět na přehled fakult

UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na některý ze studijních programů Pedagogické fakulty UJEP vyjmenovaných v tabulce níže, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Povinnost zúčastnit se testu OSP pro vás platí také v případě, že se hlásíte na vybrané studijní programy nabízené v rámci sdružených studií bakalářských studijních programů Filozofické fakulty UJEP a Přírodovědecké fakulty UJEP (tyto programy jsou realizovány Pedagogickou fakultou).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Učitelství pro mateřské školy – prezenční forma

Učitelství pro mateřské školy – kombinovaná forma

Speciální pedagogika – intervence – prezenční forma

Speciální pedagogika – intervence – kombinovaná forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – kombinovaná forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Tělesná výchova pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Hudební výchova pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Výtvarná výchova pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Historie pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Německý jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Společenské vědy pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Informatika pro vzdělávání – prezenční forma

Český jazyk a literatura pro vzdělávání – Matematika pro vzdělávání – prezenční forma

Anglický jazyka literatura pro vzdělávání – Český jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Hudební výchova pro vzdělávání – Český jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Výtvarná výchova pro vzdělávání – Český jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Tělesná výchova pro vzdělávání - Český jazyk a literatura pro vzdělávání – prezenční forma

Sociální pedagogika - prezenční forma

Sociální pedagogika - kombinovaná forma

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

10. 12. 2022
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě