zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předmětových testů.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Anglický jazyk

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Porodní asistence - Porodní asistentka

30. 3. 2019

1. 5. 2019

25. 5. 2019

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Andragogika, Učitelství pro mateřské školy

všechny termíny

Základy společenských věd

Zdravotně sociální péče - Zdravotně sociální pracovník

všechny termíny

Základy společenských věd

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
ZSV

30. 3. 2019
BIO

30. 3. 2019
AJ

30. 3. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.utb.cz/fhs/chci-studovat/studijni-plany-1

Předání výsledku fakultě