zpět na přehled fakult

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předmětových testů.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Filologie - Německý jazyk pro manažerskou praxi

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Německý jazyk

Filologie - Anglický jazyk pro manažerskou praxi

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Anglický jazyk

Ošetřovatelství - Všeobecná sestra

4. 4. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Biologie

Porodní asistence - Porodní asistentka

4. 4. 2020

1. 5. 2020

23. 5. 2020

Biologie

Specializace v pedagogice - Sociální pedagogika, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, Učitelství pro mateřské školy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Zdravotně sociální péče - Zdravotně sociální pracovník

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

4. 4. 2020
BIO

4. 4. 2020
AJ

4. 4. 2020
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://fhs.utb.cz/studium/

Předání výsledku fakultě