zpět na přehled fakult

UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

Pokud se hlásíte na v tabulce uvedené studijní programy (v prezenční formě) na Filozofické fakultě UJEP, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů. 

Tyto programy realizuje Pedagogická fakulta UJEP, nezapomeňte proto udělit této fakultě souhlas s předáním výsledků!

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Historie pro vzdělávání - Český jazyk a literatura pro vzdělávání

Společenské vědy pro vzdělávání - Český jazyk a literatura pro vzdělávání

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání - Český jazyk a literatura pro vzdělávání

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě