zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na program Psychologie, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola automaticky postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 50 a vyššího.

Pro studijní program Psychologie můžete využít výsledky letošního a loňského akademického roku.

Pokud se hlásíte na program Speciální pedagogika, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola automaticky postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 30 a vyššího.

V případě, že se hlásíte na program Speciální pedagogika a dosáhnete percentilu 60 a více, bude vám druhá část přijímací zkoušky prominuta a automaticky za ní obdržíte plný počet bodů.

Pokud se hlásíte na program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Psychologie

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Speciální pedagogika

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě