zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na program Psychologie, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola automaticky postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 50 a vyššího.

Pro studijní program Psychologie můžete využít výsledky letošního a loňského akademického roku, tedy výsledky od prosince 2021.

Pokud se hlásíte na program Speciální pedagogika, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 30 a vyššího. Postup registrace do druhého kola je popsaný na stránkách fakulty.

V případě, že se hlásíte na program Speciální pedagogika a dosáhnete percentilu 60 a více, bude vám druhá část přijímací zkoušky prominuta a automaticky za ní obdržíte plný počet bodů.

Pokud se hlásíte na program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP).

Pokud se hlásíte na program Učitelství pro mateřské školy, je třeba v prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP). O postupu do druhého kola rozhoduje pořadí uchazečů v první části (postupuje prvních 120 uchazečů o prezenční formu studia a prvních 120 uchazečů o kombinovanou formu studia). Pozor, pro tento program se můžete zúčastnit pouze termínů zkoušek do 29. 4. 2023 (včetně).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Psychologie

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Speciální pedagogika

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Učitelství pro mateřské školy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě