zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Pokud se hlásíte na obor Psychologie, je třeba prvním kole přijímacího řízení absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Do druhého kola automaticky postoupíte, pokud v testu OSP (nebo VŠP) dosáhnete percentilu 50 a vyššího.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Psychologie

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

22. 5. 2021
OSP

22. 5. 2021
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě