zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inženýrství

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) nebo v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhnou percentil 40 a více.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fbi.vsb.cz

Předání výsledku fakultě