zpět na přehled fakult

JU v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří dosáhnou percentilu 70 nebo lepšího v obou částech testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo dále v odborných testech z biologie, chemie a matematiky.  

Podrobnější informace, včetně dalších možností přijetí bez přijímací zkoušky, naleznete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
VŠP

2. 4. 2023
MA

2. 4. 2023
BIO

2. 4. 2023
CHE

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě