zpět na přehled fakult

VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií

Přijímací zkouška do programů Automatizační a měřicí technika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Telekomunikační a informační systémy může být prominuta uchazečům, kteří v testu z matematiky (MAT) či v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli v každé části percentil 60 a více.

Přijímací zkoušku z matematiky nemusí vykonat uchazeč programu Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích, který dosáhl v testu z matematiky (MAT) v každé části percentil 60 nebo více. 

Podrobnější informace na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Matematika

Automatizační a měřicí technika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, Telekomunikační a informační systémy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě