zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií

Pokud se hlásíte na bakalářský studijní program Ekonomika a management, může vám být prominuta přijímací zkouška (nebo její část):

a) když absolvujete zkoušku z Matematiky i Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v každé ze zkoušek. V tomto případě budete hodnoceni maximálním počtem bodů, které lze v přijímacím testu získat.

b) když absolvujete zkoušku z Matematiky a/nebo Anglického jazyka v rámci Národních srovnávacích zkoušek a dosáhnete percentil alespoň 75 v jedné z těchto zkoušek. V tomto případě vám bude započítána hodnota 40 bodů za tu část, ve které získáte percentil alespoň 75.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomika a management

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

Matematika

Anglický jazyk

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
MA

2. 4. 2023
AJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě