zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Fakulta určuje pořadí uchazečů podle nejlepšího dosaženého výsledku ze tří hodnot - průměr ze střední školy, NSZ Matematika a NSZ Obecné studijní předpoklady. Uchazeč si tedy vykonáním NSZ může vylepšit šance na přijetí.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

8. 2. 2020
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fav.zcu.cz/

Předání výsledku fakultě