zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta právnická

Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského studijního programu vycházet z výsledků testu Obecných studijních předpokladů (OSP) a testu Základů společenských věd (ZSV).

Pro přijetí do bakalářského studijního programu potřebujete výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP).

K přijetí do navazujícího magisterského studijního programu vykonejte test Základů společenských věd (ZSV).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studium (program Právní specializace)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

magisterské studium (program Právo a právní věda)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,6
analytický 0,4

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

navazující magisterské studium (Veřejná správa)

všechny termíny

Základy společenských věd
váhy oddílů
člověk a společnost 0,3
stát a právo 0,5
hospodářství a svět 0,2

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě