zpět na přehled fakult

ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická

Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni na základě bodů získaných v přijímacím řízení.

Za vykonání NSZ můžete získat bonusové body.

Za každou zkoušku, ve které získáte percentil alespoň 50, vám bude přičteno 5 bonusových bodů. Za každou zkoušku, kde získáte percentil 25 - 49 vám budou přičteny 3 bonusové body.

Kromě studia v Plzni nabízí Fakulta ekonomická i studium v Chebu.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

4. 2. 2022
MA

5. 3. 2022
AJ

2. 4. 2022
NJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě