zpět na přehled fakult

MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Od povinnosti konat přijímací zkoušku do bakalářských studijních programů Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa je osvobozen uchazeč, který se zúčastní Národních srovnávacích zkoušek v termínu od 3. února 2017 do 29. dubna 2017 z předmětu Matematika a z cizího jazyka (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) a v obou zkouškách se umístí mezi 50 % nejúspěšnějších. V případě studijních programů Economics and Management a Systémové inženýrství a informatika je třeba vykonat zkoušku z předmětu Matematika a Anglický jazyk. Uchazeč přijatý za využití tohoto osvobození od přijímací zkoušky, který se řádně zapíše do studia na PEF, může do konce října 2017 požádat studijní oddělení děkanátu PEF o vrácení poloviny poplatku za podání přihlášky. Od povinnosti konat přijímací zkoušku je osvobozen uchazeč o studium ve studijním programu Inženýrská informatika, který se zúčastní Národních srovnávacích zkoušek v termínu od 10. prosince 2016 do 27. května 2017 z předmětu „Obecné studijní předpoklady“ a umístí se mezi 50 % nejúspěšnějších. Uchazeč přijatý za využití tohoto osvobození od přijímací zkoušky, který se řádně zapíše do studia na PEF, může do konce října 2017 požádat o vrácení poloviny poplatku za podání přihlášky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Economics and Management (obor Business Economics and Management)

Systémové inženýrství a informatika (obor Ekonomická informatika)

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Anglický jazyk

Ekonomika a management (všechny obory)

Hospodářská politika a správa (všechny obory)

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Matematika

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk

Inženýrská informatika (obor Automatizace řízení a informatika)

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

1. 2. 2019
MA

30. 3. 2019
AJ

30. 3. 2019
NJ

 

Webové stránky fakulty

http://www.pef.mendelu.cz/uchazec

Předání výsledku fakultě