zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Pro přijetí na fakultu je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP)/Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). V rámci testu OSP/VŠP má verbální oddíl testu váhu 0,3 a analytický oddíl testu váhu 0,7.

Pokud si přihlášku na fakultu podáte v 1. kole přijímacího řízení, budete mít možnost absolvovat test OSP/VŠP v termínu 20. 5. 2023 bezplatně. Poukazy si počátkem května vyzvednete zde.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

Multimédia v ekonomické praxi

Data Analytics

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
váhy oddílů
verbální 0,3
analytický 0,7


nebo Všeobecné študijné predpoklady
váhy oddílů
verbálna časť 0,3
analytická časť 0,7

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě