zpět na přehled fakult

VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov.

Posledním akceptovaným termínem zkoušky OSP pro 1. kolo přijímacího řízení bude 29. 3. 2018, posledním akceptovaným termínem zkoušky OSP pro 2. kolo přijímacího řízení bude 26. 5. 2018.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační média a služby

Aplikovaná informatika

Matematické metody v ekonomii

Sociálně-ekonomická demografie

Statistické metody v ekonomii

Statistika a ekonometrie

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 2. 2019
OSP

1. 2. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

fis.vse.cz

Předání výsledku fakultě