zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta

V rámci všech nabízených bakalářských programů a specializací je součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Pro vybrané bakalářské studijní programy vyhlašuje fakulta 2. kolo přijímacího řízení. Součástí PŘ je absolvování testu Obecných studijních předpokladů. Nezapomeňte se včas přihlásit k srpnovému termínu NSZ!

Podrobné informace naleznete na webovém portálu Ekonomické fakulty.

Na fakultě můžete uplatnit i starší výsledek NSZ – pokud jste se zkoušek zúčastnili v předchozích třech letech, je třeba k přihlášce na fakultu přiložit scan certifikátu s výsledky vaší zkoušky.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

vybrané bakalářské (2. kolo PŘ)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

8. 8. 2023

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 8. 2023
OSP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě