zpět na přehled fakult

VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

Pokud dosáhnete percentilu alespoň 75 v testu Obecných studijních předpokladů (OSP), získáte v přijímacím řízení bonusové body.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě