Národních srovnávacích zkoušek se letos zúčastnilo více než 21 tisíc zájemců o studiu na VŠ. V dotaznících, které uchazeči mohou dobrovolně vyplnit u zkoušky, zjišťujeme jejich postoje a názory.

Na této stránce nabízíme několik zajímavostí z dotazníků ve školním roce 2017/18.