Rady a tipy k VŠP

Vopred si všetko preštudujte

  • Prostredníctvom cvičného testu sa dobre zoznámte s pokynmi pre všetky typy úloh. Uistite sa, že im presne rozumiete. Keď pri skúške stratíte päť minút tým, že budete čítať pokyny a snažiť sa ich pochopiť, bude vám päť minút chýbať pri riešení úloh.

Spôsob bodovanoia odpovedí v teste

  • Za každú správnu odpoveď získate bod, za každú chybnú odpoveď sa časť bodov odráta: jedna tretina bodu pri úlohách, v ktorých vyberáte zo štyroch možností, jedna štvrtina pri úlohách, pri ktorých vyberáte z piatich možností. Ak na otázku neodpoviete alebo vyznačíte viac odpovedí, nič sa nepriráta ani neodráta.

Všeobecná taktika riešenia úloh

  • Pri každej úlohe si dôkladne prečítajte celé zadanie. Nepúšťajte sa bezhlavo do riešenia, ak si nie ste stopercentne istí, že viete, čo máte robiť. Venujte pozornosť slovám vyznačeným hrubým písmom.
  • Nezabudnite, že vždy je správna len jedna z ponúkaných odpovedí.
  • Častým postupom pri pochopení úlohy a nájdení správneho riešenia je prečítať si všetky ponúkané odpovede. Keďže vyberáte jedinú správnu odpoveď z niekoľkých ponúkaných možností, niekedy je výhodnejšie postupovať vylučovacou metódou a z ponúkaných odpovedí vyškrtať tie, ktoré nemôžu byť správne.
  • Nenechajte sa odradiť úlohami s dlhším zadaním. Vyzerajú zložitejšie, ako keď si ich prečítate a začnete riešiť.
  • Vo väčšine skúšok bude hrať dôležitú úlohu čas. Niektorí účastníci testu pravdepodobne nestihnú vyriešiť všetky úlohy v stanovenom čase. Pracujte preto rýchlo a sústredene. Nebuďte však nervózni z toho, že všetko nestihnete.

Najskôr vyriešte jednoduché úlohy

  • Na dosiahnutie dobrého výsledku nie je potrebné vyriešiť správne všetky úlohy. Test je zostavený tak, že nájdenie správnej odpovede na približne polovicu otázok by malo znamenať priemerný výsledok.
  • Úlohy môžete riešiť v ľubovoľnom poradí. Pri skúške VŠP však môžete riešiť úlohy len v rámci jedného oddielu.
  • Všetky úlohy majú rovnakú hodnotu, ťažké aj ľahké. Preto je najvhodnejšie najskôr vyriešiť úlohy, ktoré sa vám zdajú jednoduché a dokážete ich zvládnuť rýchlo, potom sa vrátiť k náročnejším úlohám. Nezaoberajte sa príliš dlho jednou úlohou.
produkty