NPS v online podobe

Počas online skúšky platia prísne pravidlá. Ak ich porušíte, váš výsledok nebude uznaný.


Online skúška 

 • Test budete vyplňovať on-line na svojom PC
 • K zaisteniu férovosti budú v priebehu platiť striktné pravidlá
 • Vyplňovať test bude možné len v stanovenom čase a po celú dobu nebudete môcť opustiť miestnosť
 • V priebehu budete musieť mať aktívnu webkameru a mikrofón pre záznam
 • V prípade porušenia pravidiel (spustenie iného programu, vstup ďalšej osoby do miestnosti, detekcia mobilu v dosahu...) je online skúška vyhodnotená ako neplatná
 • Poskytneme vám podporu pri riešení akýchkoľvek komplikácií, ale pokiaľ nebudete môcť skúšku dokončiť, nemôžeme vám poskytnúť náhradný test v rovnakom termíne
   


  Ako skúška prebehne: krok za krokom

 1. Najneskôr 8 dní pred skúškou nájdete vo vašom profile pozvánku.
 2. V pozvánke nájdete odkaz pre prihlásenie do aplikácie ScioLink. Do tejto aplikácie vstupujte len pomocou tlačidla v pozvánke.
 3. Najneskôr 5 dní pred skúškou je nutné absolvovať vstupný test (onboarding). Proces úvodných kontrol v priebehu vstupného testu je úplně identický ako v priebehu skúšky.
 4. Do testu je potom možné vstúpiť až v oficiálnom čase začiatku skúšky. Aplikácia vás prevedie nasledujúcimi krokmi. 
 5. Na začiatku každej skúšky ScioLink skontroluje vašu webkameru, mikrofón a rýchlosť pripojenia k internetu.
 6. Po kontrole minimálnych technických požiadaviek budete vyzvaní k inštalácii rozšírenia Proctoring Desktop. Toto rozšírenie monitoruje spustené procesy a zariadenia vo vašom počítači. Rozšírenie je nutné mať spustené v priebehu celej skúšky.
 7. V dalších krokoch postupne vyfotíte svoju tvár, naskenujete doklad totožnosti a natočíte svoju miestnosť.
 8. V priebehu skúšky potom celú dobu uvidíte náhľad z webkamery.
 9. Po odovzdaní testu bude celé monitorovanie ukončené. Rozšírenie Proctoring Desktop sa ukončí samo, vy to musíte len potvrdiť.


Minimálne technické požiadavky

Hardware

 • Počítač alebo notebook (nie tablet ani telefón!)
 • Webkamera a mikrofón
 • Voľné miesto na disku: 8GB+
 • Procesor aspoň dual-core 2.0 GHz, 4GB RAM

Software

 • Operačný systém: Windows 10 alebo macOS Sierra 10.12 či novejší
 • Prehliadač: len Chrome (najnovšia verzia)
 • Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768px
 • Javascript: Povolené
 • Cookies: Povolené
 • HTML5: Povolené

Pripojenie


Vstupný test (onboarding)

Najneskôr 8 dní pred skúškou vám bude v systéme ScioLink sprístupnený vstupný test (onboarding). Onboardingom musíte prejsť najneskôr 4 dni pred skúškou, inak sa jej nebudete môcť zúčastniť! Toto pravidlo je dôsledne vymáhané. Ak chcete mať možnosť uplatniť storno z dôvodu technických problémov, musíte on-boardingom prejsť najneskôr 5 dní pred skúškou.

 

On-boarding slúži len k overeniu funkčnosti testovacieho prostredia na vašom počítači a jeho výsledky nie sú vyhodnocované! Za úspešný on-boarding je považovaný ten, ktorý je v aplikácii ScioLink v stave DOKONČENÝ. On-boardig je potrebné absolvovať pred každým termínom NPS, na ktorý sa hlásite!
Počas online skúšky platia prísne pravidlá. Ak ich porušíte, váš výsledok nebude uznaný.

 

V priebehu skúšok nájdete aktuálne informáce k testovania na špeciálnej stránke, ktorú si môžete nechať otvorenú v priebehu testovania.