Mimoriadny termín 30.5.

Skúška prebehla 30. mája, iba v online podobe.

Zúčastnilo sa jej 3.678 uchádzačov.

Definitívne výsledky nájdete vo svojom osobnom profile.

produkty