späť na prehľad fakúlt

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

Pro přijetí na fakultu je třeba splnit následující kritéria:

Magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat kompletní test z Přírodních věd (Biologie+Chemie). Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více.

Bakalářský studijní program BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bakalářský studijní program OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bakalářský studijní program ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII v prezenční formě studia • Je třeba absolvovat test z Biologie. Bez absolvování tohoto testu můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 70 a více.

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Fakulta vám poskytuje slevu pro vykonání zkoušek. Uchazeč o studium magisterského studijního programu má možnost absolvovat test Přírodních věd (Biologie + Chemie) za zvýhodněnou cenu 390 Kč (pro využití slevy je třeba test Biologie i Chemie absolvovat v tomtéž termínu Národních srovnávacích zkoušek). Uchazeč o studium bakalářského studijního programu má možnost absolvovat test Biologie nebo test OSP/VŠP za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Poukaz si můžete vyzvednout tady.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Bezpečnost a kvalita potravin (bc.)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Ochrana zvířat a welfare (bc.)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii (bc.)

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

2. 4. 2022
BIO

2. 4. 2022
CHE

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte