späť na prehľad fakúlt

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ.

Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba.

Programy Uznávané
termíny
Predmety

Anglický jazyk pro manažerskou praxi

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Anglický jazyk

Porodní asistence

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Biologie

Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Všeobecné ošetřovatelství

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Biologie

Najbližší termín skúšok

11. 12. 2021
OSP

11. 12. 2021
VŠP

2. 4. 2022
BIO

5. 3. 2022
AJ

 

Webové stránky fakulty

Prejsť na stránku fakulty

Odoslanie výsledku fakulte