5. termín skúšok

5. termín skúšok prebehol 30. apríla.

Prihlásilo sa k nemu 10.759 uchádzačov.

Definitívne výsledky už sme zverejnili.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty