4. termín skúšok

Štvrtý termín prebehol 2. apríla.

Prihlásilo sa k nemu 11.871 uchádzačov.

 

Výsledky nájdete vo svojom profile.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty