3. termín skúšok

Tretí termín prebehol 5. marca.

Prihlásilo sa k nemu 11.606 uchádzačov.

Výsledky nájdete vo svojom profile.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty