2. termín skúšok

Druhý termín prebehol 4. februára.

Prihlásilo sa k nemu 8.492 uchádzačov.

Počet prihlásených skúšok: 11.292.

Výsledky nájdete vo svojom profile.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme.

produkty