Novinky vo vzdelávání

Trendy a novinky vo vzdelávaní

Sledujeme aktívne diania, trendy, štúdie a analýzy vo vzdelávaní vo svete aj v domácom prostredí. Informácie vyhodnocujeme, spracovávame a poskytujeme verejnosti.i.

Spracované články nájdete na našom českom webe.

 

 

Zaujímavé podujatie

Sledujeme zaujímavé podujatie s tematikou vzdelávania. Rad z nich aktívne podporujeme, mnohých z nich sa aktívne zúčastňujeme.

Zoznam podujatí nájdete na našom českom webe.

 

 

 

Analýzy a štúdie spoločnosti Scio

Analyzujeme dáta z našich projektov i verejne dostupných dát, odbornej verejnosti predkladáme štúdie a správy popisujúce dianie v slovenskom vzdelávacom systéme.

Všetky analýzy a štúdie nájdete na našom českom webe.
 

 

 

Meranie výsledkov vo vzdelávaní

Skúmame a vyvíjame nové metódy v oblasti vývoja testov, testovacích metód a všeobecne meranie výsledkov vzdelávania. Usilujeme o zvyšovanie kvality našich testov vrátane spôsobu ich vyhodnotenia.

Základy teórie a metodiky testovania nájdete na našom českom webe.