CHEMIE – Srovnání přijímacích testů

 

 

 

 

 

 

 

Téma 1. LF UK 2. LF UK 3. LF UK LF MUNI LF OSU LF UPOL LF UK
Plzeň
LF UK HK
Obecná chemie                
anorganické názvosloví  
výpočty z rovnic      
výpočty ze vzorců      
hmotnost, látkové množství  
molární objem  
radioaktivita            
atom, Z, A, N, ionty  
kvantová čísla        
elektronová konfigurace      
elektronegativita      
perodická tabulka  
chemická vazba      
polarita vazby    
hybridizace          
vodíkové aj. slabé vazby      
tvary molekul            
roztoky, w, cM
koncentrace při neutralizaci  
disperzní soustavy              
chemické rovnováhy    
kyseliny, zásady, Bronstedova teorie  
pH silných ellytů, KV, KA
pH slabých ellytů              
hydrolýza solí        
součin rozpustnosti        
chemická kinetika      
termochemie          
termodynamika            
redox rovnováhy, činidla    
Anorganická chemie                
zařazení prvků do skupin    
oxidy  
kovy        
běžné anorganické sloučeniny  
komplexní sloučeniny - názvosloví      
sestavit rovnici z názvů          
vyčíslování redox rovnic        
Organická chemie                
názvosloví uhlovodíků a derivátů  
triviální názvosloví karbox. kyselin      
izomerie, chiralita  
činidla            
reakce org. sloučenin  
běžné organické součeniny
Biochemie, přírodní látky                
heterocykly + dusíkaté báze  
vzorce monosacharidů          
sacharidy
vzorce mastných kyselin        
terpenoidy              
lipidy  
aminokyseliny  
bílkoviny    
alkaloidy              
nukleové kyseliny    
molekulární genetika        
enzymy    
biochemické cykly  
vitamíny      
hormony    
produkty