Jaké vás čekají přijímačky na medicínu?

Scio příjímačky na medicínu nerealizuje, výběr uchazečů je plně v režii lékařských fakult. My vám však pomůžeme s přípravou.

 

Jakou máte šanci na přijetí?

Všeobecné lékařství můžete v České republice studovat na osmi fakultách veřejných vysokých škol. Zubní lékařství pak můžete studovat na pěti fakultách. Jedná se o obory, na které je každoročně velmi těžké být přijat. Počty přihlášených vysoce převyšují počty přijatých a řada uchazečů tak volí řešení v podobě podání přihlášek na více fakult. Přípravné kurzy od Scio vám pomocí vhodně zvolených průřezových témat pomohou připravit se na přijímačky na všechny lékařské fakulty.

Srovnání úspěšnosti uchazečů o obor všeobecné lékařství v minulém roce

Fakulta Přihlášek Přijatých Úspěšnost
MU v Brně, LF 3877 918 23,68 %
OU v Ostravě, LF 1266 182 14,38 %
UK v Praze 1. LF 4325 1080 24,97 %
UK v Praze 2. LF 2528 345 13,65 %
UK v Praze 3. LF 2600 377 14,50 %
UK, LF v Hradci 2393 589 24,61 %
UK, LF v Plzni 2141 692 32,32 %
UPOL, LF 2029 381 18,75 %

 

 

Jak vypadají přijímačky?

Součástí prvního kola všech přijímacích zkoušek jsou písemné testy z biologie, chemie a fyziky. Část fakult v těchto testech uznává více správných odpovědí, část fakult pak pouze jednu správnou odpověď. Testy se liší i po obsahové stránce, některé například obsahují úlohy zejména z biologie člověka, jiné jsou průřezové napříč středoškolskou látkou. Některé fakulty také následně pořádají i druhá kola přijímacích zkoušek v podobě ústního pohovoru. Více informací naleznete na stránkách daných fakult.

Srovnání podmínek přijímacího řízení na obor všeobecné lékařství

Fakulta     Biologie Fyzika Chemie Více správných odpovědí Testy z dalších předmětů Ústní kolo
MU v Brně, LF ANO ANO ANO x x x
OU v Ostravě, LF ANO ANO ANO x x x
UK v Praze 1. LF ANO ANO ANO ANO x x
UK v Praze 2. LF ANO ANO ANO ANO TVP ANO
UK v Praze 3. LF ANO ANO ANO x x ANO
UK, LF v Hradci ANO ANO ANO x Somatologie x
UK, LF v Plzni ANO ANO ANO x x x
UPOL, LF ANO ANO ANO ANO x x

 

 

Detailní srovnání přijímaček

Provedli jsme velké srovnání obsahu přijímacích testů na lékařské fakulty. Pokud vás zajíma, na co přesně se během přípravy na konkrétní fakultu zaměřit, jste na správném místě!

 

FYZIKA | CHEMIE | BIOLOGIE

 

kontaktujte nás