Universities

Academic year 2021/22. Information will be updated.

 


Faculties with General Academic Prerequisites (GAP) test in English

 • Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague

 • Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

 • Faculty of Business Management, University of Economics in Bratislava 

 • Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava

 

 


All faculties with the NCE (exams in Czech or Slovak language) 

Czech Republic

Brno

 • MENDELU v Brně, F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 • MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
 • MU v Brně, Fakulta informatiky
 • MU v Brně, Fakulta sociálních studií
 • MU v Brně, Přírodovědecká fakulta
 • VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie
 • VUT v Brně, F. elektrotechniky a komunikačních technologií
 • VUT v Brně, Fakulta architektury
 • VUT v Brně, Fakulta chemická
 • VUT v Brně, Fakulta informačních technologií
 • VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
 • VUT v Brně, Fakulta stavební
 • VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

České Budějovice

 • JU v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta
 • JU v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Hradec Králové

 • UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu
 • UK v Praze, Farmaceutická fakulta

Jindřichův Hradec

 • VŠE v Praze, Fakulta managementu

Liberec

 • TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Mladá Boleslav

 • ŠAVŠ Mladá Boleslav, ŠkodaAuto VŠ

Olomouc

 • UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 • UP v Olomouci, Filozofická fakulta
 • UP v Olomouci, Právnická fakulta
 • UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Opava

 • SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Ostrava

 • VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta
 • VŠB-TU v Ostravě, F. bezpečnostního inženýrství
 • VŠB-TU v Ostravě, F. elektrotechniky a informatiky

Pardubice

 • UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Plzeň

 • ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
 • ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická
 • ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
 • ZČU v Plzni, Fakulta právnická
 • ZČU v Plzni, Fakulta strojní

Praha

 • CEVRO, CEVRO Institut
 • ČVUT v Praze, Fakulta architektury
 • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
 • ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií
 • PA ČR v Praze, F. bezpečnostního managementu
 • PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní
 • UK v Praze, Fakulta sociálních věd
 • UK v Praze, Právnická fakulta
 • UK v Praze, Přírodovědecká fakulta
 • Unicorn College v Praze, Unicorn College
 • VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
 • VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
 • VŠEM, Vysoká škola ekonomie a managementu
 • VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

Ústí nad Labem

 • UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
 • UJEP v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
 • UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
 • UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

Zlín

 • UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Slovakia

Banská Bystrica

 • UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
 • UMB v Banskej Bystrici, F. politických vied a medzinárodných vzťahov

Bratislava

 • EU v Bratislave, F. hospodárskej informatiky
 • EU v Bratislave, F. medzinárodných vzťahov
 • EU v Bratislave, F. podnikového manažmentu
 • EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
 • EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta
 • EU v Bratislave, Obchodná fakulta
 • STU v Bratislave, F. informatiky a informačných technológií
 • UK v Bratislave, F. matematiky, fyziky a informatiky
 • UK v Bratislave, F. sociálnych a ekonomických vied
 • UK v Bratislave, Fakulta managementu
 • UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta
 • UK v Bratislave, Filozofická fakulta
 • UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Košice

 • EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.
 • TU v Košiciach, Ekonomická fakulta
 • TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • TU v Košiciach, F. elektrotechniky a informatiky
 • UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Nitra

 • SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu
 • UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva
 • UKF v Nitre, F. stredoeurópskych štúdií

Prešov

 • PU v Prešove, F. humanitných a prírodných vied
 • PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov
 • PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Ružomberok

 • KU v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva

Žilina

 • ŽU v Žiline, F. bezpečnostného inžinierstva
 • ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky