Moderní vzdělávání nejen ve škole!
Pomáháme vzdělávání dětí...
košík je prázdný

Mapa SŠ - objednávkový formulář

Typ školy: G8

Počet žáků v zapojených třídách

(maximální počet ve třídách je 35)

ročník A B C D E F G H
prima
sekunda
tercie
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
Počet dotazníků pro ředitele (zdarma)
Počet dotazníků pro učitele (zdarma)
Počet dotazníků pro klima pedagogického sboru (48 Kč)
Počet dotazníků pro absolventy (zdarma)
Počet dotazníků pro nepedagogické pracovníky (zdarma)
Fixní částka za provedení šetření: (Kč)

Individualizovaná zpráva

Tvorba individualizované zprávy - typ 1 - SWOT (Kč)    
Cena za dotazníky je stanovena podle celkového počtu objednaných tříd vždy po skupinách: 1 až 4 třídy, 5 až 8. tříd, 9. až 12. tříd a více než 13 tříd.
Celková cena za dotazníky (Kč) tříd:
Celková cena: (Kč)